www.dalabelos.gr www.dalabelos.gr/gr www.dalabelos.gr/de www.dalabelos.gr/fr
Online Κρατήσεις
Προσφορές

Έκπτωση 15% για 5 βράδια διαμονής

15% έκπτωση για διαμονή από 24 Απριλίου 2017 μέχρι 20 Μαΐου 2017.

Η προσφορά ισχύει για 5 βράδια ελάχιστη διαμονή.

Κράτηση


Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.